Методична робота

Методична робота в Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №4 – це цілісна, заснована на досягненнях перспективного педагогічного досвіду і на конкретному аналізі освітнього процесу система дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності учителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу колективу, школи в цілому, а зрештою – на удосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

Зусилля педагогічного колективу у 2019-2020 н.р. спрямоване на організацію роботи  над науково-методичною темою „Організаційно – методичні засади підготовки вчителів до інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції Нової  української школи“.

Основні напрямками організації методичної роботи:

  • – Підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, упровадження особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів, заснованих на ідеях дитиноцентризму;
  • – Формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків;
  • – Створення умов для  підготовки вчителів до інноваційного розвитку школи в умовах реалізації концепції Нової української школи;
  • – Підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
  • – Впровадження педагогіки партнерства (співробітництва).

Структура методичної роботи в школі:

Шкільні предметні  методичні об’єднання:

– вчителів української та зарубіжної словесності – керівник Налчаджі Т.П.

– вчителів англійської мови – керівник Трубіцина С.В.

– вчителів історії, правознавства  та географії – керівник Бабич Г.М.

– вчителів математики, фізики та інформатики – керівник Глобинець О.О.

– вчителів  біології та хімії – Крижанівська А.П.

– вчителів трудового навчання  – керівник Сутуга С.Ю.

– вчителів фізичної культури та предметів естетичного циклу – керівник Сав’яненко С.П.

– вчителів початкової школи  та ГПД  – керівник Шамара Л.О.

Методична рада школи:

Шкурупій Л.Г. – директор школи.

Бодак Н.П. – заступник директора з навчально – виховної роботи.

Кеда Л.Д. – заступник директора з навчально – виховної роботи.

Клименко А.О. – заступник директора з виховної роботи.

Налчаджі Т.П. – голова МО учителів української та зарубіжної словесності.

Трубіцина С.В. – голова МО учителів англійської мови.

Бабич Г.М. – голова МО вчителів історії, правознавства та географії.

Глобинець О.О. – голова МО учителів математики, фізики та інформатики.

Крижанівська А.П. – голова МО учителів біології та хімії.

Сутуга С.Ю. – голова МО учителів трудового навчання.

Сав’яненко С.П. – голова МО учителів фізичної культури та предметів естетичного циклу.

Малюкіна Н. В. – голова МО учителів початкових класів.

Постійнодіючими колективними формами роботи в школі є:

1) психолого-педагогічний семінар, який відбувається 4 рази на рік і розглядає актуальні питання педагогіки, психології в контексті науково-методичної проблеми школи;

2) методичні оперативні наради, які відбуваються щотижня (за потреби – і частіше) і на яких педагоги знайомляться з інструктивно-методичними та нормативними документами, отримують методичні консультації, радяться стосовно поточних питань освітнього процесу.

Індивідуальні форми методичної роботи передбачають: роботу педагогів над власними науково-методичними проблемами, ведення методичних щоденників, наставництво, консультування, самоосвіта.

Епізодичними колективними формами методичної роботи є: участь педагогів у конкурсах  „Учитель року“, „Класний керівник року“, проведення методичних тижнів, місячників, педагогічні читання, традиційні конференції за підсумками роботи над проблемою.

Епізодичними груповими формами методичної роботи є тижні педагогічної майстерності, методичні практикуми, моделювання уроків, тематичні круглі столи, ділові ігри, інформаційні години та інші.

Важливою складовою професійного зростання вчителя є самоосвітня діяльність, якій в нашій школі приділяється особлива увага. Перш за все – це індивідуальна самоосвітня робота педагогів. Крім цього, у річному плані роботи школи у розділі  „Методична робота“ виокремлено цілий напрям цієї роботи –  „Заходи щодо спрямування самоосвітньої діяльності педагогів“. По суті – це науково-методичний супровід професійного зростання педагогів.

-->